Steun Sorgsentrum Scrosoppi met duurzaam waterbeheer

Scrosoppi Sorgsentrum is een vrijwilligersorganisatie die zich met name richt op hulp en ondersteuning aan jongeren uit de township Bridgton bij Oudtshoorn.

Peuters worden verzorgd en tieners krijgen huiswerkbegeleiding. Mensen met een beperking werken in de tuin en kweken groenten en verzorgen de olijfbomen. Maar dat laatste wordt steeds moeilijker door de droogte en de hogere temperaturen. Middelen voor duurzaam waterbeheer ontbreken en dat is de reden dat de Stichting op zoek is naar sponsors /donateurs die dit mogelijk willen maken.

Met een investering van 12.000 Euro kan Scrosoppi:

  • Water hergebruiken
  • Regenwater opvangen
  • Een put slaan en daaruit water betrekken

Vorig jaar hebben we Scrosoppi succesvol ondersteund bij het verbeteren en uitbreiden van sanitair en douches. Via de Bisschoppelijke Vasten Aktie (BVA) heeft de Alphense H Thomas parochie hiervoor de financiële middelen beschikbaar gesteld.

We hopen nu op uw steun en bijdrage aan een goede voedeselvoorziening voor de kinderen van Scrosoppi. Wilde Ganzen doet ook mee. Als wij als Stichting 8.000 Euro ophalen dan legt Wilde Ganzen er 4.000 Euro bij. Voor meer informatie, zie de flyer.

Maak uw bijdrage over naar: NL13RABO 0108 3696 76  t.n.v. Stedenband Oudtshoorn t.b.v. ‘Scrosoppi’.

Deze bijdrage is geplaatst in Geen categorie. Bewaar de koppeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *