Ontstaan stedenband

Alphen aan den Rijn heeft iets met Oudtshoorn in Zuid Afrika. Op 6 april 2002, precies 350 jaar nadat Jan van Riebeeck (1619 – 1677) voet aan wal zette op de Kaap, tekenden beide gemeenten een samenwerkingsovereenkomst. Het gemeentebestuur heeft gekozen om dat langs twee lijnen te laten lopen: beide gemeentebesturen wisselen kennis en kunde uit, maar de bevolking van beide gemeenten moet er ook iets van merken. En er vooral ook iets mee doen!

Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA
De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA is opgericht om de contacten tussen de bevolking van Alphen aan den Rijn en Oudtshoorn ZA te bevorderen. Ook onderhoudt en coördineert de stichting een aantal lopende projecten in Oudtshoorn.

De stichting heeft tot doel dat zoveel mogelijk Alphense organisaties zelfstandig hun contacten leggen met ‘soortgelijke’ organisaties in Oudtshoorn. Het Alphense Platform is de uitgelezen plek om de ervaringen uit te wisselen en elkaar bij de contacten te ondersteunen met ideeën en mogelijkheden.

Middels de website willen wij de burgers van Alphen aan den Rijn informeren over de band met Oudtshoorn, over Oudtshoorn zelf en over de activiteiten van het Platform. Uiteraard hopen wij dat u daardoor enthousiast wordt en zelf ook contacten gaat leggen (individueel of namens een organisatie). Uiteraard horen wij dat graag!
Via deze website kunnen de Alphense organisaties de inwoners en elkaar op de hoogte houden van hun contacten met Oudtshoorn en de door hen (geplande) inititieven in dat verband.

Wij helpen en stimuleren u om contact te leggen met uw zusterstad. Onder het motto:

‘Jy kan jou eie taal praat!’

U bent van harte uitgenodigd mee te bouwen aan de contacten met Oudtshoorn (ZA)!

Reageren gesloten