Doneren en bankrekeningnummer

Jonge struisvogels in Oudtshoorn

De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA is volledig afhankelijk van bijdragen van derden. Ook u kunt u bijdrage leveren door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer (bij Contact in de menubalk vindt u verdere informatie):

NL13 RABO 0108 3696 76
T.n.v. Stedenband Oudtshoorn

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een “Goede Doelen” stichting (een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956)

U kunt ook direct via iDeal doneren:

Bedrag

Reageren gesloten