Partners

(voormalige) partners van Stichting Stedenband zijn:

Rotary Alphen aan den Rijn

Rotary Alphen aan den Rijn zet zich in om gebruikte rolstoelen, via hun Internationale organisatie, naar Oudtshoorn(Z-A) te sturen. Ook de contactclub in België, Gent-Noord, werkt hieraan mee. Inmiddels zijn er al zo’n vijftig rolstoelen bij elkaar die allemaal nog worden nagekeken op mankementen.

Met hetzelfde transport worden ook brandweerpakken van de
brandweer Alphen aan den Rijn overgebracht.

Het eerste transport zal waarschijnlijk in het najaar van 2006 plaatsvinden.

Brandweer Alphen aan den Rijn

De Brandweer van Alphen aan den Rijn heeft een poosje geleden nieuwe brandweerpakken gekocht. De oude brandweerpakken voldeden niet meer aan de strenge eisen die daaraan in Nederland worden gesteld. Dat betekent niet dat deze pakken geen bescherming meer bieden. In overleg met de Municipal Manager (gemeentesecretaris) van Oudtshoorn, de heer M.P. May, is besloten om deze pakken naar Oudtshoorn over te brengen. Daar kunnen ze nog enkele jaren dienst doen bij de brandweer in Oudsthoorn en in de regio daaromheen.

Wij bedanken de Brandweer Alphen voor dit mooie initiatief. Voor het transport wordt samengewerkt met de Rotary Alphen aan den Rijn.

Bibliotheek Rijn en Venen

In Oudtshoorn ZA bestond de behoefte om Nederlandse boeken te hebben in de bibliotheek. Aan dit verzoek is voldaan door de Alphense bibliotheek.

Historische Vereniging Alphen aan den Rijn

De Historische vereniging heeft contacten met het CP Nelmuseum in Oudtshoorn “De Vergulde Wagen” is al enige keren de ruimte geweest waar bezoekers uit Oudtshoorn te gast waren en zelfs kennis konden maken met echte Hollandse Nieuwe in combinatie met Korenwijn.

Kiwanis Alphen aan den Rijn

Opbrengst voor Oudtshoorn in Zuid-Afrika:

Kinderen en jongeren uit heel Alphen gaan ‘lawaai maken voor Oudtshoorn’ . Er is op het Rijnplein niet alleen een aantrekkelijk en gevarieerd muziekprogramma van maar liefst 12 uur lang. Maar er is ook een springkussen; een suikerspin; poffertjes; popcorn;haring; verse fruitsappen en een bar met heerlijke wijnen en een superieur Belgisch bier en natuurlijk ook frisdranken. De opbrengst van de verkopen komt geheel ten goede aan het project in Oudtshoorn voor de bouw van een kleuterschool.

Motto voor deze dag is : door kinderen uit Alphen, voor kinderen in Oudtshoorn

Werelddiaconaat

Het werelddiaconaat van Oudshoorn-Ridderveld (De Bron) heeft een verkregen legaat geschonkenaan het ACVV, die het besteed hebben aan het opknappen van een gedeelte van het bejaardenhuis in Oudtshoorn en voor de aanschaf van enige nieuwe bedden.

SWA Alphen aan den Rijn

Een nieuwe bestemming voor gebruikt gereedschap. De SWA Alphen aan den Rijn heeft gereedschap beschikbaar gesteld voor Oudtshoorn. Allerlei apparatuur en (houtbewerkings)machines zullen naar Oudtshoorn worden overgebracht. Met behulp van onze contacten in Oudtshoorn zal deze apparatuur worden gebruikt om mensen op te leiden. Met een vakopleiding zullen zij dan beter in staat zijn om zichzelf een inkomen te verwerven. Een geweldig idee dat wat ons betreft bredere navolging verdient. Als u denkt dit initiatief te kunnen ondersteunen of een vergelijkbaar idee heeft aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen! Voor het transport wordt medewerking verleend door de Rotary Alphen aan den Rijn.

Toyota Oudshoorn

Ter gelegenheid van de opening van zijn nieuwe garage, heeft Toyota Oudshoorn een prachtig gebaar gemaakt. In plaats van bloemen of andere kado’s is er aan de gasten gevraagd om een bijdrage te geven voor het realiseren van speeltoestellen in de townships van Oudtshoorn in Zuid Afrika. Deze speeltoestellen zullen binnenkort (juni 2006) worden opgeleverd.

Partner worden van Stichting Stedenband?

Neem contact met ons op: info@stedenband.com

Reageren gesloten