Springplank naar studie (2018)

Een bedrag van € 3.500,– is in november 2018 overgemaakt voor onderwijs aan talentvolle studenten die via een tussenjaar toegang tot de universiteit kunnen krijgen en daarmee voor het vervolg van hun studie voor studiefinanciering in aanmerking komen. Dit project voerden we uit in samenwerking met de Besigheidskamer en de Munisipaliteit Oudtshoorn.

Reageren gesloten