Stedenband

Sinds 2002 heeft Alphen aan den Rijn een stedenband met Oudtshoorn in Zuid-Afrika.
De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA brengt groepen en organisaties in Alphen aan den Rijn en Oudtshoorn met elkaar in contact en voert, samen met partners, projecten uit in Oudtshoorn.

Samen naar een betere toekomst.
Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn heeft als doel om samen met onze medestanders in onze Zuid-Afrikaanse zusterstad Oudtshoorn te helpen met het realiseren van duurzame welvaart. We investeren in de kracht van de gemeenschap door aan te sluiten bij lokale initiatieven. Wij willen dat ieder kind vroeg- en voorschoolse educatie kan volgen en inwoners degelijke gezondheidsvoorlichting krijgen, bijvoorbeeld over hiv. Ook willen we economische ontwikkeling stimuleren, door goed contact met ondernemers. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan werkgelegenheid, sociale gelijkheid en volksgezondheid, waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN leidend zijn (zie verder VN Global Goals).

Lees hier meer informatie over de stedenband:

Reageren gesloten