AVG en gebruik persoonsgegevens

 

Beheer van persoonsgegevens t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat een organisatie een procedure dient vast te stellen en implementeren m.b.t. het vastleggen en beheren van persoonsgegevens.

De stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA (hierna te noemen de stichting) houdt een abonnee administratie bij voor het regelmatig versturen van nieuwsbrieven. Er worden verder door de stichting geen persoonsgegevens vastgelegd en beheerd. Voor het beheren van de abonnee gegevens en het versturen van nieuwsbrieven wordt het softwarepakket WordPress gebruikt. De volgende gegevens worden vastgelegd: Aanhef, Voornaam, Achternaam en e-mailadres. De gegevens kunnen door de nieuwe abonnee zelf worden ingevoerd of hij/zij doet het verzoek aan de stichting. In enkele gevallen voert de stichting zelf nieuwe abonnees op, maar dan gaat het uitsluitend om direct betrokkenen bij de stedenband, zoals nieuwe bestuurders in Alphen aan den Rijn of in Oudtshoorn.

Hoe gaan we om met de gegevens van de abonnees?

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het regelmatig versturen van onze nieuwsbrief en ook niet aan derden beschikbaar gesteld. De gegevens worden door de stichting niet in andere bestanden opgenomen; vastlegging vindt uitsluitend plaats in de abonnee administratie in WordPress. Wel wordt er van de content van WordPress regelmatig een backup gemaakt.

Verzoek om inzage / Verzoek om verwijdering

U kunt ons elk moment vragen om uw gegevens in te zien of verzoeken deze uit onze abonnee administratie te verwijderen, daarvoor kunt u een e-mail sturen naar info@stedenband.com.

Met een nieuwsbrief wordt ook een link meegestuurd waardoor het mogelijk is aan te geven dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen; uw gegevens zullen vervolgens uit het abonneebestand worden verwijderd.

Reageren gesloten