School Schoemanshoek

School Schoemanshoek

School Schoemanshoek

Schoemanshoek is een kleine gemeen-schap die ongeveer 30 km buiten Oudtshoorn ligt. Binnen deze, voorna-melijk agrarische, gemeenschap wonen uiteraard ook mensen met kinderen, meestal in gemeenschappen bij één van de boeren op de “Plaas”. Om deze kinderen een betere basis voor de toekomst te geven is onderwijs een noodzaak.
Met uw steun helpen wij om een schooltje gerealiseerd te krijgen in dit deel van “Groter Oudtshoorn”.

Eetruimte gerealiseerd

Naast drie schoollokalen zijn er door één van onze partnerorganisaties in Oudtshoorn inmiddels ook een eetruimte, een keuken en toiletten gebouwd en is het schoolterrein –dat naast een helling ligt- van een veilig hekwerk voorzien.
Momenteel bezoeken 68 kinderen de school. De realisatie is mede gefinancierd door IMPULSIS.
De Stichting wil ook in andere (boeren)gemeenschappen de realisatie van soortgelijke voorzieningen ondersteunen.

Reageren gesloten