Verslag Beursstudenten South Cape College

Vanuit Zuid-Afrika ontving de stedenband een kort verslag over de voortgang van de beursstudenten aan het South Cape College in Oudtshoorn:

Tans is daar 40 ingeskrewe universiteit studente wat by Suid Kaap Kollege studeer. Daar is 17 van die studente wat lenings ontvang het vanaf Oudtshoorn besigheidskamer.

Wat die eerste semester betref het dit baie goed gegaan met die studente. Die punte weerspieël dat dit weereens ‘n goeie jaar gaan wees vir die oorbrugging studente, veral die wat lenings ontvang het. Daar was drie student wat een vak nie geslaag het nie en een wat twee vakke gedruip het. Hulle gaan egter almal aan met die tweede semester en hoop dat hulle aan die einde van die jaar sal slaag. Dit gee ‘n 76% slaagsyfer van studente wat al hulle vakke geslaag het vir die eerste semester. Ons hoop dat die syfer aan die einde van die jaar beter sal wees, alhoewel dit al klaar ‘n goed lyk in vergelyking met vorige jare. Van die 59 punte vir al die studente se vakke is daar net 5 druipsyfers, d.w.s. 91% van die punte is vir vakke wat geslaag is.

Dit wil voorkom of die keuringsproses wat toegepas word aan die begin van die jaar om student te identifiseer goed werk. Die feit dat almal nie ‘n 100% beurs gekry het nie en ouers ook ‘n deel van die studiegelde moet betaal werp vrugte af want daar is definitief van die ouers se kant ook ‘n bietjie motivering.

Die klasbywoning is uitstekend sowel as die gedrag van die studente.

Deze bijdrage is geplaatst in Geen categorie. Bewaar de koppeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *