HIV/Aids voorlichting

De Stichting is een samenwerkingsverband aangegaan met OHANET, het Oudtshoorn Hiv Aids NETwork. Met de opbrengst van verschillende projecten, zoals ‘Fietsen voor Oudtshoorn’, worden in Oudtshoorn voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd. Op 9 maart 2009 is de financiele bijdrage van de Stichting officieel aan OHANET overhandigd.

HIV/Aids voorlichtings- en hulpprogramma in Oudtshoorn (ZA)

Het netwerk in Oudtshoorn voor de bestrijding van HIV/Aids (OHANET) heeft een programma opgesteld voor hulp en voorlichting om daarmee de oprukkende AIDS besmettingen een halt toe te roepen. Dit programma is opgesteld in nauwe samenwerking met de Munisipaliteit van Oudtshoorn en met de Besigheidskamer. Het programma wordt betaald door de Stichting uit de opbrengsten van de actie ‘Fietsen voor Oudtshoorn 2007’ aangevuld met subsidie van het NCDO.

De activiteiten zijn in maart 2009 gestart met de overhandiging van deze opbrengsten en duren een half jaar. In eerste instantie zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de bewustwording van de HIV/Aids problematiek te vergroten. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten is er een zgn strategische planning sessie gehouden om meer dan 50 leden van de verschillende support groepen te trainen. De support groepen speelden een centrale rol bij het organiseren van bijeenkomsten.

De eerste workshop Strategic Planning 25 April 2009

De eerste activiteit van de support groep Bongolethu is de Born Free Dialogue op 1 mei 2009.

Born Free Dialogue op 1 mei 2009 georganiseerd door BAAG (support groep Bongolethu)

Een Born Free Dialogue is een discussie tussen jong en oud over brandende kwesties waarbij tot een gezamenlijk standpunt gekomen wordt. Het thema was: HIV.. Who should be blamed?

Ook is er een Candle light memorial gehouden waaraan meer dan 500 mensen deelnamen. Ter nagedachtenis aan al die mensen die aan AIDS zijn overleden werden ook kaarsen aangestoken en een minuut stilte in acht genomen. Steun werd ook verleend aan al die families die geliefden hebben verloren.

Candle light memorial

Gedurende de maanden augustus en september 2009 hebben er tegelijkertijd drie bewustwordingscampagnes gelopen.

1. Een campagne gericht op de specifieke behoeften van meer dan 150 wezen, waarvan de ouders aan AIDS zijn overleden. Dit programma zal ook een permanent karakter krijgen.

Kinderen lopen mee in de optocht door de straten van Township Bongolethu na de dood en begrafenis van weer een AIDS slachtoffer de vorige dag (20 augustus 2009). Tegelijkertijd wordt er door begeleiders informatie materiaal uitgedeeld over de gevaren van HIV besmetting.

2. Een grote bewustwordingscampagne met HIV/ AIDS drama op scholen.
Momeeteel wordt er een HIV/AIDS drama productie gepresenteerd op alle 7 middelbare scholen in Oudtshoorn en directe omgeving, uitgevoerd door een groep professionele jonge acteurs uit Oudtshoorn. Dit programma bereikt meer dan 4000 kinderen. Het drama richt zich zowel op bewustwording maar ook op de gevolgen van stigmatisering die met de ziekte gepaard gaat en behandeling van de ziekte. De bedoeling is om deze dramavoorstellingen ook te geven aan werknemers in fabrieken en in de landbouw.

3. Daarnaast is er een puppet show gemaakt en straattheater voor basisscholen.

Reageren gesloten