Steun ons

Jonge struisvogels in Oudtshoorn

De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA is volledig afhankelijk van bijdragen van derden. Ook u kunt u bijdrage leveren door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer:

NL13 RABO 0108 3696 76
T.n.v. Stedenband Oudtshoorn

 

 

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een “Goede Doelen” stichting *
* (een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956)

Reageren gesloten